Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

riniko_diafragma

Δυσκολία στην ρινική αναπνοή. Στραβό διάφραγμα.

Το ρινικό διάφραγμα είναι ο χόνδρος που έχουμε στη μύτη και την χωρίζει σε δύο θαλάμες.

Θεωρητικά, θα έπρεπε να είναι κάθετο και ευθύ. Στην πραγματικότητα όμως, στους περισσότερους από εμάς, το διάφραγμα δεν είναι εντελώς ίσιο, πράγμα που δεν σημαίνει όμως πως ενοχλεί την αναπνοή από τη μύτη.

Μια σοβαρή σκολίωση του διαφράγματος όμως (είτε λόγω τραυματισμού της μύτης, είτε λόγω διαμόρφωσής του έτσι, κατά την ανάπτυξη) προκαλεί σοβαρή δυσχέρεια στην ρινική αναπνοή.

Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό σοβαρότερα προβλήματα υγείας (καρδιολογικά, πνευμονολογικά, νυκτερινές άπνοιες, αίσθημα βουλωμένων αυτιών κ.α.).

Η αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, προσφέρει στον ασθενή, ελεύθερη αναπνοή και κατά συνέπεια καλύτερη ποιότητα ζωής !

Συνιστάται να γίνεται όσο πιο νωρίς, ηλικιακά, γίνεται. Κι αυτό γιατί:

  1. Θα αποφευχθεί η εμφάνιση των λοιπών προβλημάτων υγείας που προαναφέρθηκαν.
  2. Όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά και οι ιστοί χαλαρώνουν, το πρόβλημα της αναπνοής θα επιδεινώνεται και σαφώς δεν είναι ότι το καλύτερο να υπόκειται ένας ασθενής μεγαλύτερης ηλικίας, σε μια χειρουργική επέμβαση, η οποία θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί πολύ πολύ νωρίτερα.
  3. Σε κατηγορίες ανθρώπων, όπως αθλητές και τραγουδιστές, το κέρδος είναι διπλό καθώς υπάρχει σαφής βελτίωση των επιδόσεων και της χροιάς της φωνής, καθώς η ρινική κοιλότητα, λειτουργεί σαν αντηχείο.

Η χειρουργική επέμβαση ονομάζεται Πλαστική Ρινικού Διαφράγματος, γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα.
Αν είναι απαραίτητο και το επιθυμεί και ο ασθενής, γίνεται ταυτόχρονα και Ρινοπλαστική.

Στα πλαίσια της εγχείρησης, επεμβαίνουμε παράλληλα και στις διογκωμένες ρινικές κόγχες που συνήθως συνυπάρχουν σε άτομα με σοβαρή σκολίωση και αλλεργίες . Αυτό γίνεται είτε με laser, είτε με υπερήχους.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο από μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, έως και μία ημέρα, το πολύ.

Ρωτήστε το Γιατρό