Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική

Τα αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά) είναι μια δυσμορφία του πτερυγίου του αυτιού, η οποία δεν επηρρεάζει την ακοή του ατόμου, αλλά πολύ συχνά, επηρρεάζει την ψυχολογία του , από μικρή ηλίκια μάλιστα.
Ένας ενήλικας, μπορεί να αποφασίσει να διορθώσει αυτήν την δυσμορφία οποτεδήποτε το θελήσει. Η χειρουργική επέμβαση μπορει να γίνει είτε με γενική νάρκωση, είτε με τοπική, στο ιατρείο, ώστε συνεργαζόμενος ο ασθενής με τον χειρουργό του, να έχει άμεση αντίληψη του αποτελέσματος.

Οι τεχνικές ποικίλουν. Αντίθετα με την κλασσική ωτοπλαστική, ακολουθώντας την τεχνική «ελάχιστης επαμβατικότητας» περιορίζουμε τα μεγάλα τραύματα και τις αιματώματα, στο ελάχιστο.Ο χειρουργός με μία τομή στο πίσω μέρος του αυτιού αποκαλύπτει το χόνδρο και τον αποκολλά από το δέρμα. Στη συνέχεια με μικρές τομές, τον διαμορφώνει κατάλληλα για να πάρει τη φυσιολογική πτύχωση προς τα πίσω. Στην τελική φάση, το τραύμα συρράπτεται στη νέα θέση και το τμήμα του δέρματος που περισσεύει αφαιρείται.

Επέμβαση

Είναι μια επέμβαση σχετικά ανώδυνη και μετά το χειρουργείο, τοποθετείται ένας πιεστικός ελαστικός επίδεσμος που καλύπτει και τα δύο αυτιά για 24-48 ώρες. Κατόπιν, φορώντας μια κορδέλα για τα μαλλιά ή ένα μαντήλι τύπου «μπαντάνα» για άλλες 2-3 ημέρες, μπορεί ο ασθενής να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες και στην εργασία του, χωρίς να έιναι εμφανές ότι προηγήθηκε χειρουργική επέμβαση.

Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 7 ημέρες και η ουλή του χειρουργείου δεν φαίνεται, λόγω του ότι η τομές γίνονται στο πίσω μέρος του αυτιού και καλύπτονται φυσικά.

Επιπλοκές

Επιπλοκες: Η ωτοπλαστική γενικά θεωρείται μια ασφαλής επέμβαση, χωρίς επιπλοκές, εάν τηρηθούν οι σωστές προδιαγραφες. Ένας ελαφρύς πόνος το πρώτο 24ωρο μετά μτην επέμβαση αντιμετωπίζεται με κοινά αναλγητικά. Μια μικρή αιμορραγία στο σημείο του τραύματος είναι πιθανή, αν ο ασθενής δεν αποφύγει τραυματισμούς στην περιοχή των αυτιών.

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

Το ρινικό διάφραγμα είναι ο χόνδρος που έχουμε στη μύτη και την χωρίζει σε δύο θαλάμες.
Θεωρητικά, θα έπρεπε να είναι κάθετο και ευθύ. Στην πραγματικότητα όμως, στους περισσότερους από εμάς, το διάφραγμα δεν είναι εντελώς ίσιο, πράγμα που δεν σημαίνει όμως πως ενοχλεί την αναπνοή από τη μύτη.
Μια σοβαρή σκολίωση του διαφράγματος όμως (είτε λόγω τραυματισμού της μύτης, είτε λόγω διαμόρφωσής του έτσι, κατά την ανάπτυξη) προκαλεί σοβαρή δυσχέρεια στην ρινική αναπνοή.
Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό σοβαρότερα προβλήματα υγείας (καρδιολογικά, πνευμονολογικά, νυκτερινές άπνοιες, αίσθημα βουλωμένων αυτιών κ.α.).
Η αποκατάσταση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, προσφέρει στον ασθενή, ελεύθερη αναπνοή και κατά συνέπεια καλύτερη ποιότητα ζωής !
Συνιστάται να γίνεται όσο πιο νωρίς, ηλικιακά, γίνεται, αφότου όμως ο ασθενής έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ανάπτυξής του.
Κι αυτό γιατί:

  1.  Θα αποφευχθεί η εμφάνιση των λοιπών προβλημάτων υγείας που προαναφέρθηκαν.
  2. Όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά και οι ιστοί χαλαρώνουν, το πρόβλημα της αναπνοής θα επιδεινώνεται και σαφώς δεν είναι ότι το καλύτερο να υπόκειται ένας ασθενής μεγαλύτερης ηλικίας, σε μια χειρουργική επέμβαση, η οποία θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί πολύ πολύ νωρίτερα.
  3. Σε κατηγορίες ανθρώπων, όπως αθλητές και τραγουδιστές, το κέρδος είναι διπλό καθώς υπάρχει σαφής βελτίωση των επιδόσεων και της χροιάς της φωνής, καθώς η ρινική κοιλότητα, λειτουργεί σαν αντηχείο.

Η χειρουργική επέμβαση ονομάζεται Πλαστική Ρινικού Διαφράγματος, γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα.
Αν είναι απαραίτητο και το επιθυμεί και ο ασθενής, γίνεται ταυτόχρονα και Ρινοπλαστική. Όμως επειδή η ρινοπλαστική, μετεγχειρητικά αφήνει κάποιους ήπιους μώλωπες και ο ασθενής πρεπει να φέρει έναν υποστηρικτικό νάρθηκα για 10 ημέρες δεν συνιστάται για κάποιον ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην καθημερινότητα του άμεσα και χωρίς σημάδια. Μπορούμε όμως να επέμβουμε αισθητικά στο tip της μύτης, δηλαδή στην κορυφή της. Έτσι διορθώνουμε μικρές δυσμορφίες όπως η φαρδειά κορυφή ή μια κορυφή μύτης η οποία γέρνει προς τα κάτω. Ακόμη και μια μύτη με στενούς ρώθωνες.
Είναι μια επέμβαση απολύτως ανώδυνη και αποτελεσματική και αφορά μόνο τους χόνδρους της μύτης στους οποίους επεμβαίνουμε με μικρές «μυστικές» τομές στο εσωτερικό της ρινός, διορθώνοντας το μήκος, την φορά και το σχήμα τους.
Στα πλαίσια της εγχείρησης, επεμβαίνουμε παράλληλα και στις διογκωμένες ρινικές κόγχες που συνήθως συνυπάρχουν σε άτομα με σοβαρή σκολίωση και αλλεργίες . Αυτό γίνεται είτε με laser, είτε με υπερήχους.
Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο από μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, έως και μία ημέρα, το πολύ. Επειτα από 2 ημέρες επιστρέφει κανονικά στις δραστηριότητές του.
Επιπλοκές. Είναι πιθανή μια μετεγχειρητική αιμορραγία τις πρώτες 48 ώρες αν ο ασθενής δεν προσέξει και δεν μεινει ήρεμος στο σύντομο αυτό διάστημα. Αντιμετωπίζεται όμως με ευκολία στο ιατρείο.

Ρωτήστε το Γιατρό