Χαλινός γλώσσας

xalinos

Τι είναι ο χαλινός γλώσσας;

Ο χαλινός της γλώσσας, είναι μια μεμβράνη η αποία συγκρατεί το πρόσθιο τμήμα της γλώσσα με το έδαφος του στόματος.

Βραχύς Χαλινός

Ο βραχύς (κοντός) χαλινός της γλώσσας είναι ένα συχνό εύρημα στα βρέβη και στα μικρά παιδιά.

Τα προβλήματα που δημιουργεί είναι:

  1. Στα νεογνά, προκαλει πρόβλημα στον θηλασμό καθώς περιορίζει τις κινήσεις της γλώσσας που βοηθούν το νεογέννητο στον θηλασμό.
  2. Στα μεγαλύτερα παιδια, προσχολικής ή και πρώτης σχολικής ηλικίας, δημιουργεί προβλήματα στην ομιλία και στην αρθρωση.

Θεραπεία 

Η θεραπεία είναι η διατομή του χαλινού.

Αυτή είναι μια μικροεπέμβαση, που γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί μερικά λεπτά της ώρας υπό τοπική αναισθησία.
Παλαιότερα η τομή γινόταν με το νυστέρι και τοποθετούνταν ράμματαπου τα αφαιρούσαμε μετά απο 5-7 ημέρες.
Πλέον, με την χρήση υπερήχων, εκτελειται η τομή και δεν χρειάζεται τοποθέτηση ραμμάτων.

Για μια ημέρα μετά την επέμβαση ίσως εμφανισθεί ένας μικρός ερεθισμός στην περιοχή, πράγμα απόλυτα φυσικό.
Υποχωρεί όμως άμεσα μετά την πάροδο 24 ωρών.

Συστήνεται να αποφεύγονται ζεστά ροφήματα και γεύματα για 24-48 ώρες μετά την επέμβαση.
Αντίθετα συστήνονται δροσερά ή σε θερμοκρασία δωματίου, ροφήματα και υδαρά γεύματα.

Ρωτήστε το Γιατρό